Saillant Therapeutics Logo

Saillant Therapeutics meldt succes in preklinisch onderzoek bij de behandeling van hartfalen, met herstel van functie en zelfs regeneratie van de hartspier

Nijmegen, 4 november, 2020 Saillant Therapeutics, een biotechnologiebedrijf in de preklinische fase dat innovatieve therapieën op basis van kleine moleculen ontwikkelt, maakt bekend dat het Proof of Concept heeft verkregen met zijn belangrijkste kandidaatmedicijn (ST02) dat is bedoeld voor de behandeling van hartfalen. Het molecuul werd getest in een beproefd preklinisch diermodel, waarin het een duidelijke omkering bewerkstelligde van de doorgaans optredende functionele beperkingen bij hartfalen, zoals een lager hartminuutvolume en afgenomen spierkracht van het hart. Bovendien toonde histologisch onderoek een nog niet eerder vertoonde regeneneratie van het hartspierweefsel aan.

Deze resultaten met dit belangrijkste kandidaatmedicijn zullen Saillant in staat stellen om binnen één tot twee jaar klinische proeven te starten. Momenteel worden preklinische veiligheidsstudies uitgevoerd in samenwerking met bekende clinical research organisations (CRO’s).

Hartfalen

De oorspronkelijke technologie van de onderneming is gebaseerd op een nieuwe therapie voor hartfalen. Met behulp van een diermodel ontdekte Saillant dat de nieuwe therapie de hartfunctie herstelde in falende harten na vier weken behandeling. Behandelde harten veranderden weer naar normale vorm en geometrie met een significante vermindering van littekenweefsel (fibrose).

Als hartcellen eenmaal onder druk komen te staan is er slechts een beperkte periode waarin ze deze stress kunnen overwinnen. Als dat niet lukt treedt celdood op. ST02 zorgt ervoor dat de antistressrespons gedurende een langere periode actief blijft, waardoor de stress verdwijnt en celdood wordt voorkomen. Deze bescherming maakt het mogelijk de weefselintegriteit en functie van het falende hart te behouden.

Therapie die virusverdubbeling (replicatie) stopt

Terwijl veel partijen wereldwijd zich richten op het ontwikkelen van vaccins en therapieën op basis van antilichamen, richt Saillant zich op de volledige eliminatie van virussen, dat een uitbraak van de meeste virusvarianten waaronder Covid-19 zal kunnen voorkomen. Onlangs ontdekte Saillant veelbelovende nieuwe mechanismen die zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van verschillende nieuwe antivirale therapieën. Deze mechanismen zijn gebaseerd op de activering van een specifieke cellulaire ‘hoofdregulator’. Verbindingen die via deze mechanismen werken, brengen adaptieve functies in geïnfecteerde cellen op gang, waardoor virusreplicatie wordt geremd.

Toekomstige activiteiten

Saillant will continue testing the effect of its lead compound in different heart failure models including myocardial infarction and diabetic cardiomyopathy. In addition, Saillant has teamed up with several partners to test its lead compound in disease models that share the same mechanisms of pathology such as Alzheimer’s disease and COVID-19 infection.

Dr. Joost van Bree, CEO van Saillant Therapeutics, zegt in reactie:

“Ik ben bijzonder opgetogen over onze ontdekking van dit nieuwe werkingsmechanisme voor de behandeling van hartfalen. Hartfalen is een aandoening met een grote onvervulde medische behoefte. Per jaar treft het wereldwijd meer dan 30 miljoen mensen. De helft van deze patiënten zal binnen 5 jaar na de diagnose aan deze aandoening overlijden. Bovendien leidt hartfalen door de frequente noodzaak van ziekenhuisopname jaarlijks wereldwijd tot meer dan USD 95 miljard aan kosten voor de gezondheidszorg.

 

In tegenstelling tot de huidige therapieën die tot slechts beperkte verlichting van de symptomen leidt, biedt ons kandidaatproduct een echt nieuw en innovatief perspectief, uniek in zijn effect op de ziekte, waardoor de spierkracht wordt hersteld. We zullen nu zeer voortvarend doorgaan met het ontwikkelingsprogramma voor het verkrijgen van de studiegegevens benodigd om te mogen starten met klinische onderzoeken in de beoogde patiëntengroep.”

=== E I N D E   P E R S B E R I C H T ===

Over Saillant Therapeutics

Saillant Therapeutics, opgericht in 2018 door Dr. Hamid el Azzouzi en Dr. Ad van Gorp, en recentelijk versterkt door Dr. Joost van Bree als CEO, past zijn expertise in preklinische geneesmiddelenontwikkeling toe in de veelbelovende therapeutische ontwikkeling van zijn “ST”- platform tegen een herseninfarct, hartfalen (HF), de ziekte van Alzheimer en virale infecties in het algemeen.

De “ST” – ‘lead compounds’ activeren een cellulaire hoofdregulator en regelen zo de adaptieve functies in verschillende cellen en weefsels. Therapeutisch ingrijpen via dit regulatiemechanisme maakt het mogelijk weefselschade aan vitale orgaansystemen zoals het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel te voorkomen. Hetzelfde mechanisme remt ook effectief de intracellulaire virusreplicatie.

Saillant Therapeutics heeft een productpijplijn met nieuwe verbindingen, waarvan een aantal therapeutische leads is geselecteerd. Tot op heden heeft zaaifinanciering de preklinische ontwikkeling en validatie van deze “ST” -derivaten mogelijk gemaakt. Het is de ambitie van Saillant om zijn “ST” -platform ook naar een verscheidenheid aan toepassingen te brengen, zodat er voor het einde van 2022 minstens één hoofdkandidaat de kliniek bereikt.

Voor meer informatie ga naar www.saillanttherapeutics.nl

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht van Saillant Therapeutics BV en haar dochterondernemingen (“Saillant”, het “Bedrijf” of de “Groep”) kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot Saillant’s financiële projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven.

Het bedrijf waarschuwt dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen bepaalde risico’s en onzekerheden kunnen inhouden, en dat de werkelijke resultaten kunnen verschillen. Risico’s en onzekerheden omvatten, zonder beperking, het effect van concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van het bedrijf om intellectueel eigendom te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, veranderingen in belastingwetten of -tarieven, veranderingen in wetgeving of boekhoudpraktijken, en de Het vermogen van het bedrijf om nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren, ontwikkelen en met succes te commercialiseren.

Als gevolg hiervan kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van het bedrijf wezenlijk verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uiteengezet. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, die moeten worden genomen vanaf de respectievelijke uitgiftedatums, tenzij vereist door wet- of regelgeving.

Contacten

Saillant Therapeutics, Nijmegen, The Netherlands

Dr. Joost van Bree, CEO
Tel: +31 6 53917701
E: j.vanbree@saillanttherapeutics.nl

LifeSpring LifeSciences Communication, Amsterdam, The Netherlands

Leon Melens
T: +31 6 538 16 427
E: lmelens@lifespring.nl